Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää

Kannattaako nyt lukita varma alennus euriborin tasoon?

Koronvaihtosopimuksella pystyy kiinnittämään vaihtuvakorkoisen lainan koron kiinteäkorkoiseksi. Itse lainalle ei tapahdu mitään, mutta koronvaihtosopimus lukitsee lainan koron halutuksi ajaksi siten, että jatkossa korkojen noustessa, sopimus suojaa, mutta samalla korkojen laskiessa, suojaus olisi jälkikäteen tarkasteltuna kannattanut jättää tekemättä, eikä laskevista koroista päästä hyötymään. Onko nyt oikea aika lukitavaihtuvakorkoisen lainan korko kiinteäksi?

6 kk euribor-korko on tätä kirjoitettaessa 3,94%. Samaan aikaan 10 vuoden koronvaihto-sopimuksen hinta vs.  6kk euribor on 2,50% (bullet) tai 2,55% (tasalyhenteinen). Näin ollen tällä hetkellä on mahdollista lukita varma alennus vallitsevaan euriborin tasoon nähden.

Kukaan meistä ei tietenkään voi varmuudella tietää tulevaa markkinakorkojen kehitystä. Tällä hetkellä vallalla on vahva käsitys siitä, että korot tulevat lähivuosina jonkin verran alas nykytasoiltaan (1,5–1,8%). Tätä näkemystä tukevat mm. käänteinen swap-käyrä sekä nk. FRA-käyrän ennuste lähivuosille. FRA-käyrää voi ajatella ikään kuin markkinoiden ”sääennusteena” tulevaisuuteen. Referenssi käyrässä on 3kk euribor-korko, jonka tasoa markkinat ennustavat useamman vuoden eteenpäin aina maaliskuulle, kesäkuulle, syyskuulle sekä joulukuulle kunakin vuonna. Tällä hetkellä markkinat ennustavat 3kk euribor-koron olevan 2,45% joulukuussa 2024 sekä peräti 2,13% joulukuussa 2026. Tällä hetkellä vallitseva 3kk euriborin taso on 3,92%.

Summa summarum voimmekin todeta, että markkinoiden todella maltillisesta korkoennusteesta johtuen, nyt on mahdollista lukita varmat säästöt vallitsevaan euriboriin nähden.

Ainoa perusteltu syy jättää korkoriski suojaamatta on oletus siitä, että korot itse asiassa tulevat laskemaan enemmän kuin mitä markkinat ennustavat. Suojaamatta jättäminen siitä syystä, että uskoo korkojen laskuun, ei vielä riitä, sillä korkojen laskuennuste on jo hinnoissa. Lisäksi markkinat ovat aiemminkin olleet väärässä. Mm. vielä reilut kaksi vuotta sitten samainen FRA-käyrä ennusti korkojen pysyvän nollan tuntumassa jopa 8 vuotta ajassa eteenpäin eli käytännössä lähes vuosikymmenen loppuun!

GRAAFI – korkofutuurimarkkinoiden (FRA) ennusteet 3kk euribor-korosta 2024-2028