Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää

Miten valuutta- ja korkosuojauksissa tulee huomioida vuodenvaihde ja tilinpäätös?

Asiaa voi lähestyä kahdesta näkökulmasta – kirjanpidollisesta ja markkinanäkökulmasta. Kirjanpidollisesta näkökulmasta yrityksen/kunnan/kaupungin pitää huomioida mahdolliset tulevat tulosvaikutteiset kirjaukset. Halutaanko vuodenvaihteessa pitää merkittäviä avoimia valuutta- ja / tai korkojohdannaisia, joista voi syntyä merkittäviäkin negatiivisia tulosvaikutuksia? Tuleeko avoimet positiot kirjata tulosvaikutteisesti vai riittääkö liitetiedoissa niistä ilmoittaminen? Markkinanäkökulma taasen keskittyy loppuvuoden rahoitusmarkkinaliikkeisiin, niiden vaikutuksiin avoimien positioiden arvoon sekä johdannaisten hinnoitteluun.

Alla olevan kurssin liikkeiden lisäksi valuutta- ja korkojohdannaiskaupankäynnissä volatiliteetin vaikutus hintaan on merkittävä. Volatiliteettiin vaikuttaa paitsi markkinoiden odotukset tulevasta markkinaheilunnasta myös markkinoiden aktiviteetti – onko markkina ”ohut” vai normaali eli vaihdetaanko valuuttaa tai ostetaanko ja myydäänkö korkojohdannaisia normaalisti vai tavallista vähemmän?

Vuodenvaihde, joulupyhät sekä välipäivät ovat ajankohtia, jolloin markkinat monesti ovat ohuemmat eli on vähemmän ostajia ja myyjiä liikkeellä. Tämä vaikuttaa etenkin spreadiin eli osto- ja myyntinoteerausten väliseen eroon. Konkreettisesti siis kaupankäyntiajankohta voi vaikuttaa joko negatiivisesti hinnoitteluun.

Kirjanpidon näkökulmasta on monesti järkevää rullata avoimet valuuttatermiinit lähelle vuodenvaihdetta ja sitten sen yli seuraavassa transaktiossa. Näin vältetään isot avoimet voitot tai tappiot tilinpäätöshetkellä. Suojien purkaminen kokonaan altistaisi markkinariskille ja tätä emme suosittele. Mikäli taasen tehdään todella pitkiä suojia vuodenvaihteen yli, maksetaan valuutan ja korkoeron osalta suhteessa suurempi spreadi kuin lyhyemmissä termiineissä.

Kuten huomataan, asiaan liittyy monenlaisia pohdintoja, jotka voivat olla suurestakin taloudellisesta arvosta. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!