Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää

Case Haarla Oy: Odotukset ylittävää yhteistyötä

Haarla Oy on 60-vuotias perheyhtiö, jonka ydintekemistä on perusteollisuuden raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden jakelu. Kolmenkymmenen työntekijän yrityksen liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa, ja yritys toimii Suomessa ja kansainvälisesti. Viime vuosien aikana kansainvälisen liiketoiminnan merkitys yritykselle on ollut suuri, ja tulevaisuudessa sen roolin uskotaan kasvavan entisestään. Tällä hetkellä yrityksellä on konttoreita Virossa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa sekä Kiinassa.

Operandi ja Haarla ovat tehneet yhteistyötä vuoden 2019 alusta lähtien. Operandi tarkastelee valuuttariskejä ja antaa Haarlalle suosituksena toimenpiteistä. Ydintoiminnan lisäksi Operandi on tarkastellut esimerkiksi Haarlan käyttämän pankin valuuttatransaktioiden hintoja, ja sen avulla on saavutettu huomattavia säästöjä. Sujuvan yhteistyön myötä Haarlan ja Operandin yhteistyötä on laajennettu myös raaka-aineanalyyseihin Haarlan asiakkaiden tarpeisiin.

Valuuttaheilahtelut huolestuttivat

–Kun siirryin toimitusjohtajaksi ja perehdyin yrityksen tilipäätöksiin syvällisemmin, huomasin, että kirjanpidossa ja tilipäätöksissä valuuttapositio saattoi olla joko hurjasti plussalla tai miinuksella. Huomattavan suuret heilahtelut aiheuttivat ylimääräistä huolta ja stressiä, joten halusin päästä niistä eroon mahdollisuuksien mukaan. Toiminta valuuttapositioiden tasaamiseksi päätettiin ulkoistaa, sillä halusimme antaa tehtävän asiantuntijoille, joiden ydinosaamista valuutat aidosti ovat. Päätin antaa Operandille mahdollisuuden näyttää osaamistaan, kertoo Haarlan toimitusjohtaja Julius Haarla.

Lähdimme liikkeelle tarkastelemalla sitä, mitä valuuttoja meillä on käytössä. Operandi on onnistunut täyttämään asettamamme toiveet – valuuttapositioiden heilahtelut ovat tippuneet kymmenesosaan siitä, mitä ne lähtötilanteessa olivat. Operandi tarkkailee ja tulkitsee valuuttamarkkinaa työkseen, joten heillä on kokemus, välineet, aika ja ammattitaito hallussaan. Operandin avulla olemme voineet eri keinoin turvata valuuttaheilahtelut. Valuuttaheilahtelu voisi helposti pahimmassa tapauksessa viedä katteemme, ja siksi turvaus on ensisijaisen tärkeää.

Sujuva yhteistyömalli

Käytännössä Operandi seuraa valuuttoja, joissa Haarla toimii. Näitä ovat eurot, taalat, kruunut ja punnat. Markkinoiden tapahtumiin perustuen Operandi tekee erilaisia suosituksia ja toimintakehotuksia. Operandin raportit ja ehdotukset toimivat pohjana ja apuna päätöksille, mutta toimenpiteiden toteuttaminen ja lopulliset päätökset jäävät yrityksen omalle vastuulle.

–Aiheeseen liittyvät raportit voisivat olla todella vaikeaselkoisia, mutta Operandin toimittamat suositukset tulevat aina yksiselitteisessä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Raporttien lisäksi pidämme yhteyttä myös puhelimitse, jolloin voimme keskustella syvemmin mahdollisista toimenpiteistä. Koen, että avoin ja toimiva yhteistyö vaatii vuorovaikutusta. Meidän kokemuksemme mukaan Operandi huolehtii kiitettävällä tasolla valuuttariskien lisäksi sujuvasta yhteydenpidosta, ja sellainen toimintamalli on avainasemassa toimivan yhteistyön rakentamisessa. Operandilta koen saavani aidosti henkilökohtaista palvelua, kiittelee Haarla.

Sujuvan yhteistyön ja tavoitteiden saavuttamiseen myötä yhteistyötä Haarlan ja Operandin välillä on laajennettu valuuttariskien hallinnasta myös muille sektoreille. Operandi on auttanut pankkikulujen kilpailuttamisessa sekä toteuttaa raaka-aineisiin liittyvää teknistä analyysiä, joka sisältää tietoa markkinasta ja markkinan suuntaviivoista. Operandin avulla Haarlan työntekijöiden on mahdollista keskittyä omaan ydintekemiseen ja olla huoletta siitä, että asiat todella toteutetaan tarkoituksenmukaisesti.

-Voisin jopa mainita yhteistyömme yhdeksi kohokohdaksi sen, että olemme Operandin avulla saaneet pankkikuluja alas, vaikka se ei ollut edes yhteistyömme ensisijainen tarkoitus. Emme itse tienneet tarkalleen, millaiset kulut ovat kohtuulliset kaupankäyntivolyymimme huomioiden, eikä tämä ollut tullut esille pankkien ja valuuttavälittäjien välisessä kilpailutuksessa. Kaiken kaikkiaan yhteistyö on ylittänyt odotuksemme, ja maailma olisi parempi paikka, jos Operandin kaltaisia toimijoita olisi kentällä enemmänkin, Haarla päättää.

Haarla Oy on saanut valuuttaheilahtelut kuriin Operandin asiantuntijoiden avulla.