Siirry sisältöön

Raaka-aineriskit

Raaka-aineriskeiltä suojautuminen yhteistyössä Operandin kanssa

Raaka-aineriskien hallinta – tärkeää huomioitavaa:

  • riskipositioiden määrittäminen: raaka-ainepositiot ja niiden ennustettavuus (ostot/myynnit), asiakasrajapinnan huomioiminen hintajouston, hinnastojen jne. kautta
  • riskiraaka-aineiden ja markkinoilta löytyvien suojausinstrumenttien välinen korrelaatio
  • contangon/backwardationin määrittäminen ja huomioiminen suojauksissa
  • kausivaihteluiden huomioiminen suojauksen ajoittamisessa
  • otc-instrumenttien ja pörssinoteerattujen suojausinstrumenttien saatavuuden selvittäminen
  • harvinaisten raaka-aineiden riskin kanssa korreloivien instrumenttien määrittäminen
  • suojaushorisontin ja käytettävien suojausinstrumenttien määrittäminen
  • raaka-aineriskien suojaamisesta syntyvien valuuttariskien määrittäminen ja suojaaminen
  • riskipositioiden ja avointen positioiden seuranta
  • tehtyjen suojausten onnistuneisuuden mittaaminen (benchmarking)

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!