Siirry sisältöön

Valuuttariskit

Suojaudu valuuttariskeiltä Operandin avustuksella

Valuuttariski syntyy yrityksen muussa kuin euroissa tapahtuvasta tuonti- ja vientitoiminnasta. Valuuttariski jakautuu virtariskiin (ostot ja myynnit), taseriskiin (tytäryhtiöiden sitomat pääomat) sekä ekonomiseen riskiin (kilpailutilanne). Valuuttariskiltä voidaan suojautua valuuttatermiineillä, valuuttaoptioilla sekä valuuttaklausuuleilla.

Valuuttariskien hallinta – tärkeää huomioitavaa:

 • riskipositioiden määrittäminen: virtapositio, tase- ja ekonominen riski
 • kaupallisten virtojen ennustettavuuden huomioiminen positiolaskelmissa
 • hintajouston, tarjouskannan ja tilauskannan yhdistäminen nettopositiokokonaisuudeksi
 • suojaushorisontin ja käytettävien suojausinstrumenttien määrittäminen
 • strategisten linjausten tekeminen
 • riskipositioiden ja avointen positioiden seuranta
 • tehtyjen suojausten onnistuneisuuden mittaaminen (benchmarking)
 • suojauslaskennan ja IFRS:n vaatimusten huomioiminen suojaustoiminnassa

Operandin tarjoamat pääpalvelut valuuttariskien hallintaan:

 • valuuttariskikartoitukset ja positiolaskelmat
 • strategiasuunnitelmat
 • allokaatiosuositukset
 • ”Operandi realtime”, reaaliaikainen palvelu käytännön riskienhallintaan
 • koulutus

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!