Siirry sisältöön

Korkoriskit

Korkoriskiltä voidaan suojautua – asiantunteva riskikartoitus avuksi

Korkoriski liittyy lainasalkun vaihtuvan koron lainoihin, joiden kustannukset kasvavat korkotason nousun myötä. Lisäksi korkoriski voi liittyä tuleviin investointihankkeisiin ja niiden rahoittamiseen sekä sijoittajan näkökulmasta saatavan korkotuoton tason turvaamiseen. Korkoriskiltä voidaan suojautua kiinnittämällä korkotaso esim. koronvaihtosopimuksilla.

Korkoriskien hallinta – tärkeää huomioitavaa:

 • riskipositioiden määrittäminen: lainakanta, talouden tasapaino ja tulevat investoinnit
 • lainasalkun duraation ja korkoherkkyyden määrittäminen
 • tulevien investointien ja kassavirtalaskelmien tehokas nivouttaminen projisoidun lainasalkun määrittämiseksi
 • suojaushorisontin ja käytettävien suojausinstrumenttien määrittäminen
 • tuottokäyrän muotoon ja haluttuun tahtotilaan sopivan suojausinstrumentin valinta
 • suojauksen ajoittaminen markkinatilanteen mukaan
 • suojausten pohjana olevan vaihtuvan ja kiinteän lainarahan välisen allokaation määrittäminen
 • strategisten linjausten tekeminen
 • riskipositioiden ja avointen positioiden seuranta
 • tehtyjen suojausten onnistuneisuuden mittaaminen (benchmarking)

Operandin tarjoamat pääpalvelut korkoriskien hallintaan:

 • riskikartoitukset
 • korkostrategiakartoitukset ja lainasalkkuanalyysit
 • strategiasuunnitelmat
 • allokaatiosuositukset
 • ”Operandi realtime”, reaaliaikainen palvelu käytännön riskienhallintaan
 • koulutus

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!