Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää

— Mistä osatekijöistä korkoriskit koostuvat?

Korkoriskeistä puhuttaessa viitataan useimmiten velallisen näkökulmaan. Silloin riskinä on lainakorkojen nousu tai yleisellä tasolla korkojen heilunnan aiheuttama epävarmuuden lisääntyminen. Samalla tavoin korkoriski on myös sijoittajalla, joka kärsii tilanteessa, jossa talletuskorot laskevat tai mikäli korkoinstrumentteihin tai velkapapereihin sijoitetut rahat menettävät arvoaan. Hyvä esimerkki korkosijoittajasta on eläkeyhtiöt.

Markkinoilla lyhyet korot ovat hiljattain lähteneet kipuamaan ylöspäin. Suurempi liike on kuitenkin nähty pitkissä koroissa – esim. Saksan 10-vuoden korko on käväissyt pitkälti prosentin päällä palautuen sieltä sittemmin 0,90 %:in alle. Muutos on todella suuri kun huomioidaan, että korko oli miinuksella vielä reilu 2 kuukautta sitten.

Mutta mistä osatekijöistä korkoriskit sitten koostuvat? Yleisesti korkoriski jaetaan korkovirtariskiin ja hintariskiin. Korkovirtariskin näkökulmasta kyse on siitä, että saatavien ja velkaerien korkotuotot ja –maksut muuttuvat. Mikäli euribor-korot nousevat nopeasti esim. prosenttiin, niin yritysten ja kuntien lainakulut kasvavat huomattavasti. Euribor-korkojen ollessa miinuksen puolella liki kuusi vuotta tarkoittaa tämä käytännössä sitä, että lainasta maksetaan ainoastaan marginaalin verran korkokuluja (negativiisen koron hyvittämisessä on rahoittajakohtaisia eroja). Nyt tilanne on muuttumassa nopeasti.

Hintariskin näkökulmasta saatavan ja velan nykyarvo eli markkina-arvo muuttuu korkotason muuttuessa. Esim. kiinteäkorkoisen sijoituksen arvo laskee markkinakorkojen noustessa, ja toisinpäin. Korkosijoitusten hintariski on nyt konkretisoitumassa korkojen kivutessa ylöspäin. Mitä pidempi maturiteetti, sitä suurempi on markkina-arvon muutos. Reagointia korkotason muutoksiin voidaan mitata esim. duraation ja korkoherkkyyden kautta.

Korkosijoitusten markkina-arvot ovat nousseet useamman vuoden koska keskuspankkien massiivinen rahapoliittinen elvytys on painanut korkoja alas. Vallitsevassa markkinatilanteessa, jossa keskuspankit kiristävät rahapolitiikkaansa, on erityisen tärkeätä olla ajan hermolla sekä pitää rahoitusriskit hallinnassa ikävien yllätysten välttämiseksi!

 

Hannu Penttinen 

Toimitusjohtaja

Operandi Oy